ZAFIRA TOURER 2013 816555-0005

Kategorija Tags ,
Model

ZAFIRA TOURER

Godina

2013

Motor

A16XHT

Oznaka motora
HP

167

CC

6/1/2004

Broj

816555-0005

Gorivo

G

ZAFIRA TOURER 2013 816555-0005

Kategorija Tags ,
Model

ZAFIRA TOURER

Godina

2013

Motor

A16XHT

Oznaka motora
HP

167

CC

6/1/2004

Broj

816555-0005

Gorivo

G