SKYLINE 1986 466546-0004

Kategorija Tags ,
Model

SKYLINE

Godina

1986

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466546-0004

Gorivo

D

SKYLINE 1986 466546-0004

Kategorija Tags ,
Model

SKYLINE

Godina

1986

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466546-0004

Gorivo

D