SKYLINE 1986 466071-0002

Kategorija Tags ,
Model

SKYLINE

Godina

1986

Motor
Oznaka motora
HP
CC

6/2/2006

Broj

466071-0002

Gorivo

G

SKYLINE 1986 466071-0002

Kategorija Tags ,
Model

SKYLINE

Godina

1986

Motor
Oznaka motora
HP
CC

6/2/2006

Broj

466071-0002

Gorivo

G