SKYLINE 1985 466546-0002

Kategorija Tags ,
Model

SKYLINE

Godina

1985

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466546-0002

Gorivo

D

SKYLINE 1985 466546-0002

Kategorija Tags ,
Model

SKYLINE

Godina

1985

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466546-0002

Gorivo

D