CROMA i.e. 1991 466384-0009

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1991

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0009

Gorivo

G

CROMA i.e. 1991 466384-0009

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1991

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0009

Gorivo

G