CROMA i.e. 1991 465103-0007

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1991

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

465103-0007

Gorivo

G

CROMA i.e. 1991 465103-0007

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1991

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

465103-0007

Gorivo

G