CROMA i.e. 1988 466384-0008

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1988

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0008

Gorivo

G

CROMA i.e. 1988 466384-0008

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1988

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0008

Gorivo

G