CROMA i.e. 1987 465103-0001

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1987

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

465103-0001

Gorivo

G

CROMA i.e. 1987 465103-0001

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1987

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

465103-0001

Gorivo

G