CROMA i.e. 1986 466384-0004

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1986

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0004

Gorivo

G

CROMA i.e. 1986 466384-0004

Kategorija Tags ,
Model

CROMA i.e.

Godina

1986

Motor
Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0004

Gorivo

G