BRAVO JTD 2009 807068-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2009

Motor
Oznaka motora
HP

105

CC

6/1/2004

Broj

807068-0001

Gorivo

D

BRAVO JTD 2009 807068-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2009

Motor
Oznaka motora
HP

105

CC

6/1/2004

Broj

807068-0001

Gorivo

D