BRAVO JTD 2008 784521-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2008

Motor
Oznaka motora
HP

120

CC

6/1/2004

Broj

784521-0001

Gorivo

D

BRAVO JTD 2008 784521-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2008

Motor
Oznaka motora
HP

120

CC

6/1/2004

Broj

784521-0001

Gorivo

D