BRAVO JTD 2008 781351-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2008

Motor
Oznaka motora
HP

166

CC

2.0/4

Broj

781351-0001

Gorivo

D

BRAVO JTD 2008 781351-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2008

Motor
Oznaka motora
HP

166

CC

2.0/4

Broj

781351-0001

Gorivo

D