BRAVO JTD 2007 784844-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2007

Motor
Oznaka motora
HP

105

CC

6/1/2004

Broj

784844-0001

Gorivo

D

BRAVO JTD 2007 784844-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVO JTD

Godina

2007

Motor
Oznaka motora
HP

105

CC

6/1/2004

Broj

784844-0001

Gorivo

D