BRAVA 1999 701796-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1999

Motor

M720KT19T

Oznaka motora
HP

105

CC

9/1/2004

Broj

701796-0001

Gorivo

D

BRAVA 1999 701796-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1999

Motor

M720KT19T

Oznaka motora
HP

105

CC

9/1/2004

Broj

701796-0001

Gorivo

D