BRAVA 1998 702339-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1998

Motor
Oznaka motora
HP

100

CC

9/1/2004

Broj

702339-0001

Gorivo

D

BRAVA 1998 702339-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1998

Motor
Oznaka motora
HP

100

CC

9/1/2004

Broj

702339-0001

Gorivo

D