BRAVA 1998 701370-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1998

Motor

M724MT19T

Oznaka motora
HP

105

CC

9/1/2004

Broj

701370-0001

Gorivo

D

BRAVA 1998 701370-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1998

Motor

M724MT19T

Oznaka motora
HP

105

CC

9/1/2004

Broj

701370-0001

Gorivo

D