BRAVA 1997 701000-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1997

Motor

M720LT19T

Oznaka motora
HP

100

CC

9/1/2004

Broj

701000-0001

Gorivo

D

BRAVA 1997 701000-0001

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1997

Motor

M720LT19T

Oznaka motora
HP

100

CC

9/1/2004

Broj

701000-0001

Gorivo

D