BRAVA 1996 454006-0004

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1996

Motor
Oznaka motora
HP

100

CC

9/1/2004

Broj

454006-0004

Gorivo

D

BRAVA 1996 454006-0004

Kategorija Tags ,
Model

BRAVA

Godina

1996

Motor
Oznaka motora
HP

100

CC

9/1/2004

Broj

454006-0004

Gorivo

D