164 1987 466384-0007

Kategorija Tags ,
Model

164

Godina

1987

Motor

SOFIM

Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0007

Gorivo

G

164 1987 466384-0007

Kategorija Tags ,
Model

164

Godina

1987

Motor

SOFIM

Oznaka motora
HP
CC

2.0/4

Broj

466384-0007

Gorivo

G