Horizontalne dinamičke mašine za balansiranje

CimPrzemPolAngOkDr-61

Horizontalne mašine za balansiranje proizvodnje CIMAT dizajnirane su za balansiranje širokog spektra rotora. 

Mašine su testirane u skladu s ISO 2953 i isporučuju se sa sigurnosnim kućištima u skladu s ISO 7475. 

Horizontal balancing machines on bed

Compact horizontal balancing machines