DPF filteri

PROFESIONALNO ČIŠĆENJE DIESEL PARTIKULARNIH FILTERA (DPF/FAP) I SCR KATALIZATORA

PROFESIONALNO ČIŠĆENJE DIESEL PARTIKULARNIH FILTERA (DPF/FAP) I SCR KATALIZATORA

Turboactiv posjeduje najnoviju opremu za pranje i čišćenje partikularnih filtera putničkog i teretnog programa
Oprema koju posjedujemo u potpunosti automatski vrši proces pranja, automatski bira najbolji mogući način čišćenja DPF-a na osnovu testa zaprljanosti.

PROCES ČIŠĆENJA VAŠEG DPF-A

Čiščenje DPF-a na vrijeme može značiti i 90% manju cijenu u odnosu na kupovinu novog.

NESTRUČNO GAŠENJE DPF-A I VELIKA ZAČEPLJENOST MOŽE IZAZVATI SLEDEĆE POSLEDICE:

DPF je skraćenica za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filteru čestica koja je u proizvodnji automobila obavezna od 2009. godine, mada je neki proizvođači na svojim vozilima imaju i godinama ranije.