Automaske i poluautomaske mašine za balansiranje

CimPrzemPolAngOkDr-17

Industrijski softver ne-zapadni Windows 7 Embedded koristi se za rad stroja i instaliran je na industrijski SSD pogon. Pored toga, modul omogućava ispis izvještaja uz pomoć ugrađenog A4 štampača, a posjeduje i Wi-Fi usmjerivač, koji pomaže u omogućavanju udaljene dijagnostike putem interneta.

Glavne prednosti